SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO „РОЖДЕСТВО”

Email Drukuj PDF

1. Cele konkursu.

 • Pogłębienie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach rosyjskojęzycznych.
 • Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
 • Doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym.
 • Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych.
 • Umożliwienie uczniom rozwijania wyobraźni oraz zdolności manualnych i artystycznych.
 • Zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

2. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych SP 32 w Białymstoku, uczących się języka rosyjskiego.

3. Zasady konkursu:

 • Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej świętami Bożego Narodzenia (z motywem świątecznym lub zimowym) i umieszczeniu w niej życzeń w języku obcym.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie.
 • Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej-A5. Używanie gotowych elementów jest zabronione.
 • Każda praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa ucznia.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplom i ocenę celującą z języka rosyjskiego z wagą 4.
 • Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka (uczestnika konkursu) do celów konkursu, m.in. na umieszczenie danych osobowych ucznia na stronie internetowej szkoły.
 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Prace konkursowe należy przynosić do 13.12.2018 r. do nauczyciela języka rosyjskiego (Paulina Derpeński).

4. Ocenianie prac:

Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatorów konkursu. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, kompozycja, samodzielność, staranność wykonania pracy, a także ogólne wrażenie artystyczne.

Organizator konkursu:

Paulina Derpeński

 

Stypendiada polonistyczna klas IV-VIII

Email Drukuj PDF

Stypendiada polonistyczna odbędzie się w następujących dniach:

10.12.18 r.  (poniedziałek) o godz. 11.35 – konkurs czytelniczy

11.12.18 r. (wtorek) o godz. 11.35 – konkurs ortograficzny

13.12.18 r.  (czwartek) o godz. 11.35 – konkurs literacki

w czytelni szkolnej

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE "ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI" w ramach projektu Dobry Zawód - Fajne Życie

Email Drukuj PDF

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w trzecim konkursie pt. "ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI" , który jest organizowany w ramach projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Konkurs polega na przygotowaniu PLAKATU lub wykonaniu ZDJĘCIA ukazującego ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczniów klas gimnazjach ze szkół zakwalifikowanych do projektu „DOBRY ZAWÓD - FAJNE ŻYCIE”.

Konkurs będzie realizowany w dwóch etapach:

Więcej…
     


Strona 3 z 185
SP32