SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
SP32 Obiady

Wpłatę za obiady: uczeń - 57zł

pracownik – 96,33zł

(za okres od 12 marca do 11 kwietnia 2018r. – 19 dni)

należy przelać na konto szkoły w dniach:

1 - 6 marca

Numer konta: 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

Brak wpłaty w podanym terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły)  skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

Osoby, korzystające z obiadów wnoszą jednorazową wpłatę na rzecz stołówki: 30 zł

(płatne w sekretariacie gimnazjum lub na konto Rady Rodziców SP 32: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000)

UWAGA: 29 marca - 3 kwietnia: wiosenna przerwa świąteczna


Białystok, 1 września 2017r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2017 Zespołu Szkół Nr 6 z dnia 29.08.2017r.  od 1 września 2017r. wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły.

Bank PKO SA I Oddział Białystok

Ul. Sienkiewicza 40,  15 – 092 Białystok

Numer konta: 67 1240  1154  1111  0010  3568  0429


 

Ważne  informacje dotyczące korzystania z obiadów w roku szkolnym 2017/2018

Obiady będą wydawane od czwartku 7 września 2017r.(żywienie dzieci z oddziałów zerowych rozpoczyna się 4 września 2017r.). Pierwszą opłatę    (66zł) wnosimy do dn. 6 IX 2017r.

Jednostkowy koszt obiadu dla ucznia w bieżącym roku szkolnym wynosi: 3 zł (ta kwota może ulec zmianie ze względu na wzrost cen produktów).

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2017 Zespołu Szkół Nr 6 z dnia 29.08.2017r.  od 1 września 2017r. wpłaty za obiady mogą być dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły w terminie pierwszych 3 dni roboczych miesiąca, którego dotyczy wpłata.

Bank PKO SA I Oddział Białystok

ul. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok

Numer konta: 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

UWAGA! Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy przekazać  na konto (obowiązkowo w przypadku, gdy były zgłaszane odpisy za niewykorzystane posiłki). Taką informację uzyskają Państwo w Sekretariacie PG 12 (telefon: 85 676 0648) na dzień przed planowanym terminem wpłat. Przesłana na konto kwota musi zgadzać się z indywidualnym wyliczeniem dla każdego dziecka.

W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę ( SP lub PG)

- opłata za obiady-miesiąc…, np. luty 2018

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Brak wpłaty w podanym przez Szkołę terminie

skutkuje tym, że uczeń nie otrzyma obiadu.

Posiłki wydawane są na podstawie imiennej listy obiadowej, na której odnotowana jest aktualna wpłata.

ODPISY OBIADOWE

Warunkiem dokonania zwrotu za opłacone, a niespożyte obiady (np. choroba ucznia, rezygnacja) jest zgłoszenie odpisu u Intendenta Szkoły (telefon: 85 675 0451 wew. 43) lub w sekretariacie, świetlicy do godz. 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność. Odpisy dokonywane będą za nieobecność dwudniową i dłuższą.

Nie ma odpisów jednodniowych.

Wyjątek stanowią zbiorowe wyjścia ze szkoły (cała klasa, grupa uczniów) – taki odpis zgłasza organizator  na trzy dni przed planowanym wyjściem.

W ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z obiadów , każdy uczeń dokonuje jednorazowej wpłaty na rzecz stołówki   (30 zł za cały rok szkolny)

w Sekretariacie Gimnazjum lub na konto Rady Rodziców Szkoły.

Nr konta: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000

W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko ucznia, klasę oraz szkołę ( SP lub PG)

- opłata „za stołówkę” .

Wpłata za stołówkę nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z obiadów.

Obiady dla uczniów, którzy korzystają z żywienia na podstawie decyzji MOPR będą wydawane po dostarczeniu do szkoły aktualnej decyzji oraz wypełnieniu zgłoszenia na obiady.

Nowe przyjęcia będą dokonywane tylko w przypadku ewentualnych rezygnacji osób już przyjętych (od nowego miesiąca) po dostarczeniu wypełnionego zgłoszenia na obiady.

Białystok, 1 września 2017r.

 

Wpłatę za obiady - 57zł

(za okres od 2 stycznia do 9 lutego 2018r. – 19 dni)

należy przelać na konto szkoły w dniach:1 - 5 stycznia

Numer konta: 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

Brak wpłaty w podanym terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę oraz szkołę (SP lub PG) ; obiady: miesiąc…, (np. luty 2018)

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Osoby, korzystające z obiadów wnoszą jednorazową wpłatę na rzecz stołówki: 30 zł

(płatne w sekretariacie gimnazjum lub na konto Rady Rodziców SP 32: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000)Wpłatę za obiady - 57zł

 

(za okres od 2 stycznia do 9 lutego 2018r. – 19 dni)

należy przelać na konto szkoły w dniach:1 - 5 stycznia

Numer konta: 67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

Brak wpłaty w podanym terminie (zaksięgowanej na koncie szkoły) skutkuje niewpuszczeniem ucznia na obiad!

W tytule przelewu podajemy: - nazwisko i imię ucznia, klasę oraz szkołę (SP lub PG) ; obiady: miesiąc…, (np. luty 2018)

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Osoby, korzystające z obiadów wnoszą jednorazową wpłatę na rzecz stołówki: 30 zł

(płatne w sekretariacie gimnazjum lub na konto Rady Rodziców SP 32: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000)

 

 
SP32 Obiady