Rekrutacja zasadnicza do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja zasadnicza do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminie od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r.  

proszę zapisać dziecko w w/w terminie logując się na:

nabor.um.bialystok.pl

po złożeniu wniosku w formie elektronicznej proszę go wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do szkoły w zamkniętej kopercie, w godzinach: 8.00-15.00

w sytuacji gdy nie będziecie Państwo mogli dokonać zapisu drogą elektroniczną, w dyżurce szkoły będą dostępne do pobrania zestawy druków do wypełnienia ręcznego. Po wypełnieniu w domu w/w wniosków i dołączeniu załączników, proszę o dostarczenie do szkoły w zamkniętej kopercie w terminie od 16.03.2020 do 25.03.2020 r. w godzinach: 8.00-15.00.

Nabór do przedszkoli i oddziałów "0" w szkołach

Nabór do szkół podstawowych

Rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych

Do wakacji zostało:

Email dla rodziców

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej

Załączniki

MSWiA Hejt audiodeskrypcja
MSWiA Hejt audiodeskrypcja
Data: 2020-12-16, rozmiar: 12 MB
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
MSWiA Hejt bez audiodeskrypcji
Data: 2020-12-16, rozmiar: 10 MB