Wpłaty za obiady

Wpłaty za obiady (kl. I-III) – marzec

 uczeń: 69 zł nauczyciel: 134,55 zł

 (za okres od 1 do 31 marca 2021r. – 23 dni)

należy przelać na konto szkoły w terminie:

 do 10 III 2021r.

 Numer konta:  67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

Wpłaty dokonane bez wypełnienia zgłoszenia na obiady - BĘDĄ ZWRACANE NADAWCY!

Rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej (zał. nr 3 regulaminu korzystania ze stołówki)

Indywidualnie wyliczona kwota wpłaty (np. gdy były zgłaszane odpisy) będzie podana drogą elektroniczną. Szczegółowe informacje u Intendenta Szkoły: tel. 85 6750 451 w. 43

W tytule przelewu podajemy:  imię i nazwisko ucznia, klasę; opłata za obiady - miesiąc…, np. wrzesień 2020r. 

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.