Wpłaty za obiady

Wpłaty za obiady – listopad

 uczeń: 60 zł      nauczyciel: 117,00 zł

 (za okres od 2 do 30 listopada 2020r. – 20 dni)

należy przelać na konto szkoły w terminie:

od 2 do 10 XI 2020r.

 Numer konta:  67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

 Wpłaty dokonane bez wypełnienia zgłoszenia na obiady - BĘDĄ ZWRACANE NADAWCY!

Indywidualnie wyliczona kwota wpłaty (np. gdy były zgłaszane odpisy) będzie podana przez dziennik elektroniczny. Szczegółowe informacje u Intendenta Szkoły: tel. 85 6750 451 w. 43

W tytule przelewu podajemy: - imię i nazwisko ucznia, klasę; opłata za obiady -miesiąc…, np. wrzesień 2020.;                                                                                        

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Dodatkowo należy dokonać jednorazowej opłaty 30 zł za „stołówkę”                                                         oraz 15zł za kartę „Stoperek”-tylko nowi uczniowie (ubiegłoroczne karty są ważne)

na rachunek Rady Rodziców: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000