Wpłaty za obiady – czerwiec 2022

Szczegółowe informacje o kwocie wpłaty za obiady

otrzymają Państwo drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail

Termin wpłat:  1 - 10 czerwca 2022r.

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie i rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej (zał. nr 1,3 regulaminu korzystania ze stołówki)  

Szczegółowe informacje u Intendenta Szkoły: tel. 85 6750 451 w. 43

Uwaga!  W dniach: 17,24 czerwca – nie ma obiadów

 W tytule przelewu podajemy: - imię i nazwisko ucznia, klasę; opłata za obiady - miesiąc…, np. wrzesień 2021.;

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA OBIADY 2022/2023

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIA NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY DO 18 CZERWCA