Wpłaty za obiady

Wpłaty za obiady – wrzesień

uczeń: 57 zł      nauczyciel: 111,15 zł

(za okres od 6 do 30 września 2021r. – 19 dni)

należy przelać na konto szkoły w terminie:

od 1 do 10 IX 2021r.

Numer konta:  67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

Wpłaty dokonane bez wypełnienia zgłoszenia na obiady - BĘDĄ ZWRACANE NADAWCY!

Szczegółowe informacje u Intendenta Szkoły: tel. 85 6750 451 w. 43

W tytule przelewu podajemy: - imię i nazwisko ucznia, klasę; opłata za obiady -miesiąc…, np. wrzesień 2021.;

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Dodatkowo należy dokonać jednorazowej opłaty 30 zł za „stołówkę”                                                         oraz 15zł za kartę „Stoperek”-tylko nowi uczniowie (ubiegłoroczne karty są ważne)

na rachunek Rady Rodziców: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000