Wpłaty za obiady - WRZESIEŃ

uczeń: 54 zł      nauczyciel: 105,30 zł

(za okres od 7 do 30 września 2020r. – 18 dni)

należy przelać na konto szkoły do

4 września 2020r.

Numer konta:  67 1240 1154 1111 0010 3568 0429

WPŁATY DOKONANE Z POMINIĘCIEM REKRUTACJI

(bez wypełnienia zgłoszenia na obiady) BĘDĄ ZWRACANE NADAWCY

Brak wpłaty (odnotowanej na koncie szkoły) w określonym terminie – oznacza, że uczeń nie otrzyma obiadu.

W tytule przelewu podajemy:                                                                                     

 - imię i nazwisko ucznia, klasę ;    opłata za obiady -miesiąc…, np. wrzesień 2020. W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule należy wpisać każde dziecko osobno.

Dodatkowo należy dokonać jednorazowej opłaty 30 zł za „stołówkę”

oraz 15zł za kartę „Stoperek” – tylko nowi uczniowie (ubiegłoroczne karty są ważne)

na rachunek Rady Rodziców: 72 1500 1344 1213 4005 4417 0000