Rekrutacja zasadnicza do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja zasadnicza do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego, w terminie od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r.  

proszę zapisać dziecko w w/w terminie logując się na:

nabor.um.bialystok.pl

po złożeniu wniosku w formie elektronicznej proszę go wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do szkoły w zamkniętej kopercie, w godzinach: 8.00-15.00

w sytuacji gdy nie będziecie Państwo mogli dokonać zapisu drogą elektroniczną, w dyżurce szkoły będą dostępne do pobrania zestawy druków do wypełnienia ręcznego. Po wypełnieniu w domu w/w wniosków i dołączeniu załączników, proszę o dostarczenie do szkoły w zamkniętej kopercie w terminie od 16.03.2020 do 25.03.2020 r. w godzinach: 8.00-15.00.