SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
SP32

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ” „SPACER PO MOSKWIE”

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

1. Cele konkursu.

 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych.
 • Doskonalenie znajomości języka rosyjskiego.
 • Motywowanie uczniów do nauki języka rosyjskiego.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
 • Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
 • Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.
 • Ćwiczenie poprawnej pisowni.
 • Zachęcanie do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

2. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych SP 32 w Białymstoku, uczących się języka rosyjskiego.

3. Zasady konkursu:

 • Uczniowie wykonują pracę multimedialną (PowerPoint) - minimum 10 slajdów.
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie.
 • Prezentacja powinna zawierać ilustracje z krótkim opisem w języku rosyjskim.
 • Każda praca powinna być podpisana: imię, nazwisko, klasa ucznia.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 • Laureaci konkursu otrzymują dyplom i ocenę celującą z języka rosyjskiego z wagą 4.
 • Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka (uczestnika konkursu) do celów konkursu, m.in. na umieszczenie danych osobowych ucznia na stronie internetowej szkoły.
 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Prace konkursowe należy przynosić do 15.11.2018 r. do nauczyciela języka rosyjskiego (Paulina Derpeński) lub przesłać na adres: paulinachodakowska@wp.pl

4. Ocenianie prac: Oceny prac dokona Komisja powołana przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będzie pomysłowość, oryginalność, kompozycja, samodzielność, staranność wykonania pracy, a także ogólne wrażenie artystyczne.

Organizator konkursu

Paulina Derpeński

 

 

 

 

 
SP32