SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
SP32

REGULAMIN XXXVIII MAŁEGO MEMORIAŁU im. B. MALINOWSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 32

im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”

UKS Hubal Białystok, Harcerski Klub Olimpijczyka Białystok

ul. Pietrasze 29,   15-131  B I A Ł Y S T O K

tel/fax: 85 675 04 51, 675 23 29 e-mail: hubal32@poczta.fm, sp32@um.bialystok.pl, www.sp32.edu.pl , www.hubal.bialystok.pl

REGULAMIN XXXVIII MAŁEGO MEMORIAŁU

im. B. MALINOWSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

15 MAJA 2019 ROK, GODZ. 11.00 - LAS PIETRASZE

CELE

Celem zawodów jest popularyzowanie postaci Bronisława Malinowskiego, lansowanie biegów masowych, upowszechnienie idei olimpijskiej, czystej gry i rywalizacji drużynowej wśród dzieci i młodzieży.

MIEJSCE I TERMIN

Zawody odbędą się dnia 15 maja 2019r. o godzinie 11.00 w Lesie Pietrasze.

ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku,  UKS Hubal w Białymstoku, Harcerski Klub Olimpijczyka przy współudziale Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Nadleśnictwa Dojlidy, Kaja, Kuriera Porannego, Podlaskiej Rady Olimpijskiej PKOL Białystok i Rady Rodziców SP 32 Białystok.

Sędzia główny –  mgr Marek Sadowski, kierownik tras – mgr Adam Roszkowski i mgr Dariusz Ralicki, spiker – Waldemar Leszczyński, sekretarz – mgr Tomasz Botwina, mgr Izabela Purta, mgr Aneta Piotrowska, mgr Elżbieta Pańkowska, starter – mgr Andrzej Walicki, nagrody – Waldemar Leszczyński, mgr Zofia Jabłońska, mgr Anna Kuczyńska, foto – mgr Tomasz Makuszewski, meta – pozostali nauczyciele wf.

ZAKRES WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

Zawody obejmują współzawodnictwo w zakresie biegów przełajowych indywidualnych i drużynowych (dotyczy tylko szkół podstawowych) w poszczególnych kategoriach wiekowych:

dziewczęta / kobiety      chłopcy / mężczyźni

Nr 1 - Klasy 6-latki                                                   300 m                          300 m

Nr 2 - Klasy I-II (biegi im. S.BASZENIA)              600 m                         600 m

Nr 3 - Klasy III-IV                                                   600 m                         600 m

Nr 4 - Klasy V-VI                                                     800 m                         1000 m

Nr.5 – Klasy VII-VII SP i  III G.                               800 m                         1000 m

Nr 6 - Szkoły ponadgimnazjalne                               1000 m                        2000 m

Nr 7 - Biegi pucharowe główne - otwarte                2000 m                        4000 m

UCZESTNICY

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich oraz osoby dorosłe z regionu, całej Polski i z zagranicy.

TERMIN I MIEJSCE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia pisemne (tylko o udziale szkoły/klubu/stowarzyszenia - ilość) będą przyjmowane w Biurze Zawodów do dnia 14.05.2019r. w SP 32 ul. Pietrasze 29 tel/fax 85 6750-451, sp32@um.bialystok.pl lub do godz.14.00 w pokoju WF oraz w dniu zawodów na polanie w Lesie Pietrasze (tylko zmiany  indywidualne), dojazd MPK 9,100. W zgłoszeniu powinno się znajdować: imię i nazwisko, rok urodzenia – numer biegu, szkoła oraz zgoda lekarze lub rodziców lub opiekuna. Startujący powinni posiadać kartoniki z w/w danymi albo pobrać w Biurze i wypełnić na miejscu. Kartonik jest podstawą do sklasyfikowania na mecie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność!

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia w Lesie Pietrasze zgodnie z przepisami PZLA i niniejszym regulaminem.

Zawodnicy startować będą ze startu wspólnego. W kolcach mogą startować uczniowie PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW oraz starsi, mile widziane będą koszulki w barwach szkolnych  lub klubowych. Zawodnicy biegnący wielokrotność 1000m otrzymają od organizatorów numery startowe.

Do rywalizacji drużynowej zaliczone będą wyniki 3 najlepszych zawodników z danej szkoły w poszczególnych biegach. Punktuje pierwsza 15 wg klucza : Im-20pkt; IIm-17; IIIm-15; IVm-13; Vm-12 itd. Ta punktacja dotyczy tylko szkół podstawowych (jeszcze z oddziałami gimnazjalnymi).

NAGRODY I TYTUŁY

Najlepszych sześciu zawodników – dyplomy, 3 - medale i w miarę możliwości upominki i nagrody rzeczowe, najlepsze trzy szkoły podstawowe -  puchary,  w biegu głównym nagrody finansowe (za I-III miejsca)  i Puchary Prezydenta Miasta Białegostoku (za I miejsca K i M ) .

FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, startu - uczestnicy zawodów. Poświadczamy udział w Memoriale.

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z zawodów zostanie zamieszczone na stronach internetowych – www.sp32.edu.pl oraz www.hubal.bialystok.pl

UWAGI KOŃCOWE

Sprawy nie ujęte w regulaminie reguluje Sędzia Główny Memoriału.

 

PROGRAM MINUTOWY

XXXVIII MAŁEGO MEMORIAŁU

im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

BIAŁYSTOK 15.05.2019r.

Do 10.55 – weryfikacje , wydawanie kartoników

11.00 – otwarcie Memoriału (mgr Andrzej Wróblewski , mgr Krzysztof Bielawiec i Tomasz Makuszewski) .

11.05 – bieg dziewcząt i chłopców klas I-sześciolatki oraz I-II (oddzielnie)

11.30 - bieg dziewcząt i chłopców klas III-IV jw.

11.35 – dekoracje 6 najlepszych zawodników klas I-II(dz. i chł. )

11.50 – bieg dziewcząt i chłopców klas V-VI  (oddzielnie )

12.00 – dekoracja 6 najlepszych zawodników klas III-IV(dz. i chł. )

12.15 – bieg dziewcząt i chłopców klas VII-VIII SP i III gimnazjum  (oddzielnie)

12.30 – dekoracja 6 najlepszych zawodników klas V-VI (dz. i chł.)

12.40 – bieg główny pucharowy kobiet i mężczyzn oraz szkół średnich (numery różne w biegu pucharowym i szkół ponadgimnazjalnych)

12.50 – dekoracja 6 najlepszych zawodników klas VII-VIII SP oraz III G (dz. i chł.)

12.50 – dekoracja w punktacji drużynowej szkół podstawowych

13.15 – dekoracja 6 najlepszych zawodników szkół średnich (dz. i chł.) i    zawodników z biegu pucharowego

13.30 – zakończenie zawodów (obiad dla 20-osobowej Komisji Sędziowskiej – odpowiedzialny mgr Krzysztof Bielawiec)

 

Informacje dla SP 32 i oddziałów PG 12 Białystok:

Dla SP 32  Memoriał jest Mistrzostwami Szkoły oraz próbą wytrzymałościową MTSF -obowiązkowy dla wszystkich klas sportowych IV-VIII i III gimnazjum. Uczniowie mający zwolnienia z WF są kibicami. Wychowawców obowiązuje sprawdzenie listy obecności. Powodzenia.

Zapraszam Lech Szargiej

 
SP32

ZS NR 6 (SP 32 I PG 12) REALIZUJE PROJEKT „E-SZKOŁA – ZS NR 6”

ZS NR 6 (SP 32 I PG 12) REALIZUJE PROJEKT „E-SZKOŁA – ZS NR 6”

Nabór do szkół ponadpodstawowych dla klas 8

ZS NR 6 (SP 32 I PG 12) REALIZUJE PROJEKT „E-SZKOŁA – ZS NR 6”

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla klas 3PG

ZS NR 6 (SP 32 I PG 12) REALIZUJE PROJEKT „E-SZKOŁA – ZS NR 6”

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Statystyki

Odsłon : 2664488

zaglądajcie na blogi nauczycieli wf:

klas I-III SP32

klas IV-VI SP32

PG12

Tę książkę warto mieć..