SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal w Białymstoku

ul. Pietrasze 29, 15-131 Białystok, tel. 85 6750451, fax. 85 6752329

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
SP32 O szkole Historia
Historia
Email Drukuj PDF

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32
IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS."HUBAL"
W BIAŁYMSTOKU

 

Budowę Szkoły Podstawowej Nr 32 na osiedlu Pietrasze w Białymstoku rozpoczęto w 1967 r. Uroczyste otwarcie placówki miało miejsce dnia 1.09.68 r. Budynek szkoły został zaprojektowany dla 600 uczniów. Znajdowały się w nim następujące pomieszczenia: sala gimnastyczna, pracownie techniczna, fizyko-chemiczna, biologiczna, 12 sal lekcyjnych, biblioteka, gabinety dyrektora, stomatologiczny i lekarski, pokój nauczycielski oraz świetlica i kuchnia z zapleczem. Szkoła dysponowała własną kotłownią.

Wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe było bardzo skromne. Oprócz ławek, tablic, szaf i biurek szkoła posiadała aparat filmowy, telewizor, akordeon, 2 adaptery, radia, kilka piłek i materaców gimnastycznych. W pierwszym roku szkolnym naukę rozpoczęło 461 uczniów w 14 oddziałach. Kadrę pedagogiczną stanowiło 14 nauczycieli, kierownik szkoły i 9 pracowników administracji i obsługi. Pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania szkoły charakteryzowało się wypracowywaniem własnego charakteru - szkoły środowiskowej spełniającej trzy podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Szczególny nacisk położono na rozwój zajęć pozalekcyjnych, a przede wszystkim tych, którym sprzyjała korzystna lokalizacja szkoły w pobliżu lasu Pietrasze. Powstały liczne koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe i sportowe. Już po kilku latach odnotowano pierwsze poważne osiągnięcia. Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody pod opieką nauczycielki Joanny Brzuzy we współzawodnictwie "Najlepiej pracujące koło LOP" zdobywało przez szereg lat pierwsze miejsca w województwie i kraju. Był to jeden z ważnych sposobów wychowywania dzieci i młodzieży w poszanowaniu przyrody i ochrony środowiska.

Drugą dziedziną przynoszącą szkole chwałę był sport. Wybrane dyscypliny sportu: gimnastyka, łyżwiarstwo, narciarstwo, lekkoatletyka po pięciu latach uplasowały szkołę w czołówce miasta i województwa. Na sukcesy te w dużym stopniu wpływ miała poprawa i stały rozwój szkolnej bazy. Powstały nowe klasopracownie języka polskiego, geografii, matematyki, historii i nauczania początkowego. Zakupiono wiele pomocy naukowych i sprzętu sportowego. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami na bieżąco odnawiano klasy, sprzęt szkolny i modernizowano szkolne boiska. Pod koniec tego okresu szkoła należała do najlepiej wyposażonych w mieście. Doprowadzono do szkoły gaz, przeprowadzono kapitalny remont, dobudowano nową szatnię.

Szkole przybywało osiągnięć w postaci laureatów w olimpiadach przedmiotowych - biologicznej i fizycznej, w konkursach plastycznych, małych form teatralnych oraz wielu innych. W sporcie wiodącą dyscypliną pozostawało narciarstwo bezkonkurencyjne w mieście i liczące się w województwie. W ostatnich latach drugiego dziesięciolecia odszedł na emeryturę pierwszy dyrektor szkoły Mirosław Puciłowski. Następnym dyrektorem był Wacław Małyszko, sprawujący tę funkcję przez rok.

W roku 1987 dyrektorem szkoły został Lech Szargiej, otwierając kolejny etap dziejów szkoły. Nowy gospodarz przygotował reformatorski program rozwoju szkoły zawierający kompleksową rozbudowę obiektu i wprowadzenie rozszerzonego zakresu działań edukacyjnych obejmujących obowiązkową naukę języka angielskiego i pływania od klas pierwszych, zorganizowanie narciarsko - badmintonowych klas sportowych i szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych - kół przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

W związku ze wzrostem liczby uczniów, sześciodniowym tygodniem pracy na trzy zmiany, w 1989 r. zapadła decyzja o rozbudowie placówki. W następnym roku, 30 maja, szkoła otrzymała imię mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" i sztandar ufundowany przez rodziców. W tym samym roku została powołana fundacja "Szkoła XXI wieku - przez sport i naukę w świat". Zadaniem jej było gromadzenie środków finansowych na realizację programu. Dzięki inicjatywie dyrektora Lecha Szargieja i przychylności rodziców nawiązana została współpraca z przedsiębiorstwem budowlanym "Wersal Podlaski" i architektem mgr inż. Krystyną Drewnowską. Efektem działań pod kierunkiem dyrektora było oddanie do użytku jesienią 1992 r. nowego skrzydła szkoły z jedenastoma pomieszczeniami. Inwestycja ta została ukończona ze środków w 75% sponsorskich i rodzicielskich. Szkole przybyły: nowoczesna pracownia biologiczna z zapleczem, klasopracownie języka polskiego, matematyki i nauczania początkowego. Pozwoliło to powrócić do dwuzmianowości pracy i odstąpić od zajęć w soboty. Nie zlikwidowano jednak wszystkich problemów lokalowych szkoły, bowiem zajęcia nadal odbywały się do późnych godzin wieczornych. Szczególną uciążliwością był brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Uczniowie klas młodszych nadal odbywali zajęcia w-f na korytarzach.

Z prognoz wzrostu liczby uczniów wynikała nowa inicjatywa dyr. L. Szargieja - wybudowanie kompleksu sportowego. W tym celu uruchomił wszystkie możliwe środki - rozprowadzane były cegiełki, pracownicy szkoły, rodzice i sympatycy tej inicjatywy wpłacali dobrowolne składki na rzecz budowy. Z pomocą pospieszyły niektóre instytucje i przedsiębiorstwa prywatne (m.in. Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Bank Inicjatyw Gospodarczych i inne). Po czterech latach, jesienią 1996r. został przekazany do użytku kompleks sportowy z pełnowymiarową halą sportową, bieżnią tartanową i antresolą, dwoma basenami, siłownią, gabinetem odnowy biologicznej, pokojami hotelowymi. W obiekcie znalazły miejsce również nowa biblioteka z czytelnią, sala historyczna, izba pamięci, trzy klasy nauczania początkowego, sala katechetyczna i gabinet stomatologiczny. Dzięki tym inwestycjom szkoła już w 1996r. pozyskała bazę, umożliwiającą realizację zakrojonego na szeroką skalę programu dydaktycznego, wychowawczego i zdrowotnego.

Trzecie dziesięciolecie szkoły to nie tylko radykalna poprawa warunków lokalowych. Również pod względem dydaktycznym odnotowano wybitne osiągnięcia. W kronikach figurują nazwiska laureatów wojewódzkich olimpiad przedmiotowych z matematyki, języka polskiego, biologii, geogafii, zwycięzców "Kangura Matematycznego", "Alfika", ogólnopolskich konkursów literackich i artystycznych.

Szkoła stała się placówką oświatową zapewniającą nie tylko rzetelną edukację, ale umożliwiającą wszechstronny rozwój talentów. Z zajęć pozalecyjnych korzystało 97% uczniów, uczestniczących w kółkach przedmiotowych, teatralnych, świetlicowych, tanecznych, plastycznych, muzycznych, informatycznych i sportowych. Uczniowie mogli wybierać spośród 91 różnego rodzaju zajęć dodatkowych.

Rozszerzając ofertę własnych działań edukacyjnych od 1995r. przez 6 kolejnych lat szkoła organizowała Targi Komputerowe "School Forum", w których uczestniczyły firmy komputerowe z całego regionu. Uczniowie szkoły mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie informatyki. Zainteresowanie mieszkańców miasta i przyjezdnych było ogromne.

Ponadto do osiągnięć dyr. Lecha Szargieja należy zorganizowanie: Międzynarodowego Turnieju Asów w Badmintonie, Mistrzostw Polski Kadetów w Badmintonie, kilkunastu krajowych imprez tej dyscypliny sportu, Narciarskich Biegów "Hubala", Międzynarodowych Mistrzostw Młodzików w Narciarstwie Biegowym, Memoriału Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych, Konkursów Fair Play, wyścigów rowerów górskich o Puchar Scota i Olimpika oraz festynów osiedlowych, Konferencji naukowej "Sporttesery w treningu wytrzymałościowym" i wielu innych. Dzięki tym poczynaniom szkoła stała się znana na forum kraju.

Szkoła jest otwarta na współpracę ze środowiskiem, na rzecz którego organizowała i organizuje różne imprezy.

Osiągnięcia szkoły sprzyjały nawiązaniu kontaktów z grupami nauczycieli i młodzieży ze szkoły polskiej w Grodnie. Kilkakrotnie goszczone były delegacje z zagranicy. Odwiedzał nas chór "Sokolata" z Białorusi. Nasi uczniowie również wyjeżdżali z rewizytą do naszych wschodnich sąsiadów.

Szkoła nie myślała wyłącznie o swoich sprawach. W funkcjonowaniu uwzględniała potrzeby innych. Przykładem może być zorganizowana pomoc dzieciom dotkniętym pamiętną powodzią z 1998r, pochodzącym z Wrocławia i Dobrzynia, które w naszej szkole mieszkały i uczyły się przez kilka miesięcy. Również grupa niepełnosprawnych dzieci spędzała u nas ferie zimowe, korzystając wspólnie z naszą młodzieżą z różnych atrakcji.

W uroczystościach szkolnych uczesniczyli często przedstawiciele różnych władz państwowych, kościelnych i sportowych. 
Gośćmi m.in. byli: ks. bsp Edward Ozorowski, ks. bsp. Wojciech Zięba, Emil Zatopek - słynny czeski długodystansowiec, Irena Szewińska - wielka polska lekkoatletka i Prezes PKOL, Jerzy Kulej, Ryszard Szurkowski, Zdzisław Krzyszkowiak.
Kontakt z tymi ludźmi miał dla młodzieży duże znaczenie wychowawcze, słowa uznania z ich ust dla osiągnięć szkoły to podwójna duma.

Szczególnym prezentem było przywiezienie z Rzymu przez Panią Dyrektor mgr Halina Sadowską błogosławieństwa dla pracowników i uczniów szkoły od Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na przestrzeni minionych lat szkoła zorganizowała wiele pięknych imprez o charakterze rocznicowym, kulturalnym i edukacyjnym. Godnym zapamiętania było spotkanie we wrześniu 2000 roku z Córką naszego Patrona - Panią Krystyną Sobierajską - Dobrzańską i żyjącymi jeszcze Hubalczykami, wśród których był osobisty adiutant mjr Henryka Dobrzańskiego - Romuald Rodziewicz. Szkoła otrzymała wówczas tablicę pamiątkową ufundowaną przez Rodzinę Hubalczyków - Westerplatczyków.

Do osiągnięć szkoły ostatnich lat należy zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie "Super Ekspresu", OPTIMUSA, RMF FM pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Ministra Edukacji i nagroda w postaci nowej pracowni komputerowej oraz uzyskanie miana "Super Szkoły 2000". W roku 2003 szkoła zdobyła tytuł "Szkoły z klasą" w ogólnopolskiej akcji "Gazety Wyborczej" pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Osiągnięcia sportowe szkoły każdy odwiedzający ją może obejrzeć zaraz po przekroczeniu jej progów. Są to setki pucharów, medali i dyplomów. Które zdobyli uczniowie podczas zawodów wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych.

W chwili wejścia w życie reformy oświaty szkoła liczyła blisko 1500 uczniów, 95 osób kadry pedagogicznej, 37 osób administracji i obsługi. Posiadała wspaniałą bazę. Warunki pracy uległy znacznemu pogorszeniu w związku z przejęciem części budynku przez powstałe tu z nową dyrekcją Publiczne Gimnazjum nr 12.

W ogromnym skrócie ukazane zostały najistotniejsze wydarzenia z historii SP 32 w Białymstoku. Szkoła nasza zajmuje obecnie znaczące miejsce w ogólnym systemie oświaty województwa podlaskiego oraz ma wkład w jej rozwój. Miarą osiągnięć może być fakt, że od roku 1968 do 2006 szkołę opuściło 5100 absolwentów.

 


SP32 O szkole Historia